Algemene Voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen Indo Kitchen Bar en de Klanten.

  1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van Indo Kitchen Bar dat door de Klant  kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

  1. Identiteit van Indo Kitchen Bar

Belfort 5 – 7
1315 VA, Almere

info@indokitchenbar.nl
036 – 8201200

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die een bestelling doet bij Indo Kitchen Bar om een Bestelling af te halen.

  1. Het Aanbod

Indo Kitchen Bar publiceert het aanbod. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

Indo Kitchen Bar geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  1. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de site. Na het ontvangen van de bestelling, zal Indo Kitchen Bar de bestelling bevestigen per e-mail.

De overeenkomst kan alleen door Indo Kitchen Bar worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Indo Kitchen Bar te melden.

In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn.

Bij aflevering van de bestelling kan het restaurant vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumkleeftijdseisen, weigert Indo Kitchen Bar de betreffende producten aan de klant leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

  1. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.

Indo Kitchen Bar heeft het recht om de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrecte of onbereikbare telefoon nummer of andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve informatie door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn voor afhalen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Indo Kitchen Bar besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.

Indo Kitchen Bar heeft het recht om bestellingen en overeenkomsten te weigeren / annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Indo Kitchen Bar hiervan aangifte doen bij de politie.

  1. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om Indo Kitchen Bar te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via de site of door betaling bij afhalen.

  1. Klachtenregeling

Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht  per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan Indo Kitchen Bar op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.

  1. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Indo Kitchen Bar verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.